Vilkår, renter og priser

Læs mere her på siden om vilkår og priser for SKB og OBS.

Generelle vilkår

Du kan finde de generelle kontovilkår for SKB/OBS på Danske Banks hjemmeside.


Kontostruktur

Moderniseringsstyrelsen har fastlagt kontostrukturer, der svarer til behovene for de enkelte brugertyper (statslige institutioner, selvejende institutioner og kommuner/regioner). Kontohaverne skal som udgangspunkt anvende den kontostruktur, Moderniseringsstyrelsen har fastlagt, med mindre Moderniseringsstyrelsen efter ansøgning godkender andet.

Du kan læse mere om de forskellige kontostrukturer på Danske Banks hjemmeside.


Betalinger til udlandet

Moderniseringsstyrelsens aftale med Danske Bank om SKB/OBS indeholder bestemmelser om, hvordan kontohaverne skal håndtere betalinger til udlandet, og hvad udlandsbetalinger koster. Det betyder, at vi i Moderniseringsstyrelsen kraftigt anbefaler:  
1) at kontohaverne afvikler deres betalinger til udlandet som STP- betalinger
2) at de afvikler betalingerne med omkostningskoden 'SHARE'.

Læs mere om håndtering af udenlandske betalinger -STP (pdf)
Læs mere om omkostningskoder (pdf)
 
Hvis kontohaverne ikke følger anbefalingerne for håndtering af betalinger til udlandet, gælder andre vilkår og gebyrer. 
Her kan du se en oversigt for håndteringen af og gebyrer for ikke-STP betalinger til udlandet (pdf)

Renter

Finansministeriet fastsætter renterne på kontiene i SKB/OBS. Rentetilskrivningen sker med udgangen af hvert kvartal.
Se de aktuelle rentesatser i Nationalbanken her >>
 

Priser

Her kan du se priserne på ydelserne (pdf).

I tekst og vejledninger hvor Økonomistyrelsen fortsat nævnes, har Moderniseringsstyrelsen fremadrettet ejerskabet.