Udskiftning af kreditkort

Moderniseringsstyrelsen har indgået en ny og særskilt kontrakt om levering af kreditkort

Kontrakten er indgået med SEB Kort og indebærer, at de statsinstitutioner og selvejende institutioner under staten, som i dag har kreditkort udstedt af Danske Bank som en del af Statens KoncernBetalinger (SKB), skal skifte disse kreditkort til SEB Korts kreditkort.

Hvilke kort skal skiftes

Udskiftningen omfatter alle typer kreditkort: Rejsekonto, fysiske kreditkort (MasterCard Classic, Gold og Platinum) og virtuelle kreditkort - udstedt af Danske Bank.

 

Institutionernes eventuelle Dankort skal ikke skiftes til kort hos SEB Kort, men vil blive skiftet enten til et MasterCard Direct eller et VISA/Dankort. Dette sker gennem Danske Bank.

 

Hvorfor skal kreditkortene skiftes

Kreditkortene skal skiftes, fordi staten efter 1. oktober 2013 ikke længere har en aftale med Danske Bank om kreditkort, kun om bankydelser under SKB.

Efter cirkulæret om betalingskort i staten skal statsinstitutioner og selvejende institutioner under staten anvende kreditkort fra den leverandør, som Moderniseringsstyrelsen har indgået kontrakt med, og det er nu SEB Kort.

 

Hvornår skal kreditkortene skiftes

Alle kreditkort skal være skiftet inden 1. oktober 2013.

Udskiftningen sker efter denne plan:

- Eventuelle rejsekonti skiftes hurtigst muligt

- Fysiske kreditkort (MasterCard) og virtuelle kreditkort skiftes i løbet af 2. og 3. kvartal 2013.

 

Hvordan med lukning af MasterCards fra Danske Bank

Danske Banks kort vil ikke blive lukket, straks efter SEB Korts udstedelse af de nye kreditkort, men vil blive opretholdt i en kortere periode for ved overlap at sikre overgangen.

Hvordan foregår skiftet

Moderniseringsstyrelsen varsler skiftet i en mail over for institutionerne. For institutioner, som betjenes af Statens Administration (ØSC) sker varslingen i samarbejde med det pågældende regnskabsteam.

Skiftet sker således:  

1.
Institutionens eventuelle rejsekonto vil blive skiftet, så snart institutionen har bekræftet skiftet.  Det gør de ved at svare på den varslingsmail, de modtager.

 

2.
Institutionen vil blive inviteret enten af Moderniseringsstyrelsen eller Statens Administration til et møde, hvor SEB Kort vil præsentere den nye kreditkortløsning og det forestående skifte af kreditkortene.

3.
Umiddelbart derefter og op til starten af den periode, hvor den pågældende institutions kreditkort skal skiftes, modtager institutionen en oversigt fra enten Moderniseringsstyrelsen eller Statens Administration over, hvilke kreditkort institutionen har i dag.  

Oversigten vil specificere kreditkortene på virtuelle kreditkort og på fysiske kreditkort. For de fysiske kreditkort vil det videre være angivet, hvem kortindehaver er, og hvilken type MasterCard vedkommende person har i dag: Classic, Gold eller Platinum.

 

Institutionen skal så ud for hver kortindehaver angive, om vedkommende fortsat skal have et kreditkort og med hvilket maksimum, og om vedkommende fortsat skal have adgang til lounge i lufthavne og på hvilke vilkår. Institutionen vil også kunne tilføje eventuelle nye medarbejdere, som skal have kreditkort.

 

Vi vil, når vi sender jer oversigten, instruere nærmere om, hvordan oversigten skal udfyldes, hvor den skal sendes hen, og om hvordan og hvornår Danske Banks kreditkort vil blive lukket.

Læs mere  

Om reglerne for anvendelse af betalingskort: Betalingskortcirkulære

Om den nye kontrakt med SEB Kort: Se præsentation af aftale med Moderniseringsstyrelsen (pdf)  

Hvis I har spørgsmål

Kontakt chefkonsulent Vibeke Steenberg på mail vks@modst.dk eller telefon 3392 8105.