MobilePay Business

Mulighed for modtagelse af indbetalinger fra MobilePay

Moderniseringsstyrelsen har fået testet Danske Banks facilitet til modtagelse af MobilePay-betalinger, MobilePay Business.

På baggrund af testen vurderer Moderniseringsstyrelsen, at MobilePay er egnet som alternativ til de indbetalinger, som hidtil er sket som kontante betalinger ved fysisk fremmøde, og at Mobile Pay Business dermed kan anvendes til at modtage disse betalinger.

Institutioner, som ønsker at anvende MobilePay Business til modtagelse af MobilePay-indbetalinger, bør så vidt muligt styre anvendelsen, således at indbetalere ikke anvender MobilePay til andre ustrukturerede indbetalinger. MobilePay bør derfor ikke gøres tilgængeligt generelt ved brug af ét og samme telefonnummer til forskellige typer af indbetalinger.

Bogføring og afstemning

Bankens nuværende understøttelse af bogføring og afstemning muliggør ikke en automatisk afstemning, primært fordi filen til afstemning mv. ikke indeholder navnet på indbetaleren. Dette fremgår kun af den tilhørende app.

Statens Administration kan derfor ikke varetage afstemning mv., før filen er æn-dret, og automatisk afstemning understøttet. Det betyder, at institutionerne indtil da selv må forestå dette arbejde.

Priser og anvendelse

Moderniseringsstyrelsen har ikke tilkøbt MobilePay Business under kontrakten om SKB/OBS. Det er derfor bankens almindelige priser og vilkår for anvendelse, som gælder.

Af praktiske grunde er det dog muligt at administrere MobilePay Business via Business Online i SKB/OBS.

Kontakt Danske Banks SKB-support, hvis jeres institution ønsker at kunne modtage betalinger fra MobilePay.