Mere om SKB/OBS

Alle offentlige institutioner (både selveje og statslige) samt kommuner og regioner skal bruge SKB/OBS. Der gælder forskellige vilkår for omfanget af anvendelsen.

Kontrakt med Danske Bank

Moderniseringsstyrelsen har efter EU-udbud indgået kontrakt med Danske Bank om SKB/OBS. Det betyder, at det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB/OBS. Læs mere om Danske Banks ansvarsområder, og hvordan du kan kontakte dem >>

Hvis du har spørgsmål om lovgrundlag, renter og gebyrer eller SKB/OBS som system, skal du kontakte os i Moderniseringsstyrelsen. Du kan se kontaktoplysninger til Moderniseringsstyrelsen i boksen til højre.

Hvem skal bruge det?

Statslige institutioner

Alle statslige institutioner skal bruge SKB til alle deres ind- og udbetalinger.


Selvejende institutioner

Tilskud til selvejende institutioner udbetales til en SKB-konto. Derudover skal selvejende institutioner, der benytter Statens Lønsystem, anvende SKB til lønudbetalinger. Moderniseringsstyrelsen anbefaler i øvrigt, at selvejende institutioner bruger SKB til alle deres ind- og udbetalinger.
 

Kommuner og regioner

Med det nye OBS vil  kommunerne kunne benytte udvidet anvendelse, hvor alle deres ind- og udbetalinger håndteres i OBS.

Kommuner og regioner bruger OBS til afregning af beløb mellem staten og kommunen eller regionen. Det omfatter bl.a. indbetaling af A-skat, udbetaling af en række sociale ydelser til borgerne og refusioner eller bidrag i forbindelse med den kommunale udligningsordning og tilskud.

Kommuner og regioner kan anvende et andet pengeinstitut til øvrige ind- og udbetalinger. Men kontrakten med Danske Bank har afløftet udbudsforpligtelsen for kommuner og regioner, der derfor nu kan anvende OBS til alle betalinger.