Hvad er SKB/OBS?

Kvinde bladrer i ringbind

 
SKB står for Statens Koncern Betalinger. SKB er et betalingsformidlingssystem, der håndterer statslige og selvejende institutioners ind- og udbetalinger.
 
OBS står for Offentligt BetalingsSystem og er et betalingsformidlingssystem, som bliver benyttet til afregning af fastsatte beløb mellem staten og kommunerne. Det kan fx være 1/12-delsrater, bloktilskud og statslig refusion af sociale ydelser. Kommunerne skal også benytte systemet til at udbetale en række sociale ydelser til borgerne. I det nye OBS vil kommunerne kunne benytte udvidet anvendelse, hvor alle deres ind- og udbetalinger håndteres i OBS.

Moderniseringsstyrelsen, tidligere Økonomistyrelsen, indgik efter et EU-udbud kontrakt med Danske Bank om SKB/OBS i 2007.

Læs mere om SKB/OBS, og hvem der bruger systemerne


Drift af SKB/OBS

Det er Danske Bank, der varetager den generelle drift og support vedrørende SKB/OBS.
Læs mere om Danske Banks ansvarsområder

Hvis du er kontohaver i SKB/OBS anbefaler Moderniseringsstyrelsen desuden, at du tilmelder dig Danske Banks nyhedsservice, hvor du løbende bliver orienteret om driftsstatus og modtager nyheder om SKB/OBS. Du kan tilmelde dig nyhedsservice på Danske Banks hjemmeside.
Gå til Danske Banks hjemmeside

 

Tilmeld dig nyhedsservice om SKB/OBS

Moderniseringsstyrelsen anbefaler, at kontohaverne i SKB/OBS tilmelder sig Danske Banks nyhedsservice om SKB/OBS. Nyhedsservicen holder dig løbende orienteret om driftstatus og øvrige nyheder. Du kan tilmelde dig nyhedsservice på Danske Banks hjemmeside


   

  Læs mere om vilkår for anvendelse

  Grundlæggende aftaler for kontohavere i SKB/OBS i Danske Bank

  Læs mere om det lovmæssige grundlag

  Lov om offentlige betalinger og anden relevant lovgivning

  Se selve OBS-loven (Lov om offentlige betalinger)

  Se OBS-bekendtgørelsen (Lov om offentlige betalinger)