Regnskabstal for den offentlige sektor

Her offentliggøres løbende regnskabstal for dels den statslige delsektor (månedsvis) og den kommunale og regionale delsektor

Tabellerne neden for viser de samlede udgifter og indtægter i hhv. staten og kommuner og regioner. Tallene offentliggøres månedsvis for staten og kvartalsvis for kommuner og regioner. Nederst linkes til et regneark, hvor indtægter og udgifter er specificeret yderligere.

Alle beløb i mio. kr.

Statslige regnskabstal 2017

Kommunale og regionale regnskabstal 2017

Her kan regnskabstallene for 2017 downloades i et regneark (xlsx). 

Statslige regnskabstal 2016

Kommunale og regionale regnskabstal 2016

Her kan regnskabstallene for 2016 downloades i et regneark (xlsx). 

Statslige regnskabstal 2015


Kommunale og regionale regnskabstal 2015

 

Her kan regnskabstallene for 2015 downloades i et regneark (xlsx).

Statslige regnskabstal 2014

Kommunale og regionale regnskabstal 2014

Her kan regnskabstallene for 2014 downloades i et regneark (xlsx).