Fase 4 Regnskabsmæssige flytninger af balanceposter

Læs nærmere om processen for de regnskabsmæssige flytninger og bliv vejledt i, hvordan flytningen af balanceposter skal håndteres

De enkelte trin i processen for flytning af balanceposter er illustreret nedenfor.

 4fase

Selve flytningen af balanceposter skal bogføres med posteringstypen R "Ressortændringer" bortset fra flytningen af videreførselsbeholdninger, se nærmere herom under bogføring og indrapportering i Navision. 

Enhver flytning skal være godkendt af Moderniseringsstyrelsen, og forelæggelsen for Moderniseringsstyrelsen skal ske via udfyldelsen af en række særskilte blanketter.

Læs nærmere om de enkelte led i processen og om de blanketter der skal anvendes ved forelæggelsen for Moderniseringsstyrelsen på de følgende sider.