Rutine for mapning af underkonti til delregnskaber

For at skabe sammenhæng mellem finanslovs- og nummerstrukturen har Moderniseringsstyrelsen udarbejdet en rutine, der sikrer, at alle underkonti på finansloven har en mapning til et delregnskab i nummerstrukturen.


Baggrunden for denne rutine er, at der er fundet underkonti uden delregnskabsmapning i SKS-systemet. Disse underkonti kan ikke vises i de officielle regnskaber, fordi SKS bygger på en sammenstilling af nummer- og finanslovsstruktur. Systemet er bygget op ud fra et princip om, at strukturernes sammenhæng altid er defineret.
 
Moderniseringsstyrelsen opretter en sammenhæng mellem de underkonti, der mangler delregnskabsmapning og en række dertil oprettede fiktive delregnskaber. 
 

Beskrivelse af rutinen

Hvis institutionerne ikke selv har sørget for at indberette delregnskabsmapning for nye underkonti, opretter Moderniseringsstyrelsen fiktive delregnskaber efter hver månedskørsel. Oprettelsen kan eventuelt ske hyppigere i forbindelse med rammeredegørelse eller andre særlige begivenheder.   

Moderniseringsstyrelsen har oprettet en fiktiv nummerstruktur
for hvert af de berørte ministeransvarsområder, der indeholder virksomhed, regnskabsførende institution, bogføringskreds. Denne struktur anvendes til at mappe de manglende underkonti til delregnskaber.
 
Underkontiene på de fiktive delregnskaber under ministeransvarsområderne placeres efter underkontienes paragrafnummer. Underkonti fra fællesparagrafferne placeres på ministeransvarsområde 07 med undtagelse af paragraf 34 og 38, der placeres på ministeransvarsområde 09.
 
Når en underkonto er mappet til den fiktive nummerstruktur, vil kontoen fremgå af de officielle regnskaber for ministeransvarsområdet. I SKS dynamisk rapportering, vil det logså være muligt at finde underkontoen.
Hvis en institution efterfølgende vil mappe en underkonto fra et fiktivt delregnskab til korrekt nummerstruktur, skal default være=Ja, det vil sige, at delregnskabet er udpeget til at modtage bevillinger, på korrekt delregnskab.
 
Hent skabelon for oprettelse af fiktive nummerstrukturer (pdf)