Nummerstruktur

Læs her om vedligeholdelse og ændringer i nummerstrukturen.

Hvad er formålet med nummerstrukturen?

Nummerstrukturen sikrer, at vi kan opsamle regnskabsdata fra de lokale økonomisystemer i samme struktur som i bevillingslovene og i statsregnskabet.

Vedligehold og ret i nummerstrukturen

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet 6 forskellige blanketter til diverse oprettelser, ændring og lukning.

Alle blanketter sendes udfyldt til: modstoko@modst.dk.

Virksomhed
Som virksomhedsnummer anvendes cvr-nr.

For statsinstitutionernes vedkommende vil Moderniseringsstyrelsen, på baggrund af indsendt blanket, rekvirere et cvr-nr. fra Danmarks Statistik.

Nedenstående blanket kan benyttes:

Oprettelse af virksomhed

Selvejende institutioner skal rette henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, i den udstrækning de skal have oprettet en ny virksomhed.

Regnskabsførende institution
De regnskabsførende institutioner har et selvstændigt ansvar for udførelsen af hele eller dele af virksomhedens opgaver.

Oprettelsen af nye regnskabsførende institutioner sker ved indsendelse af nedenstående blanket til Moderniseringsstyrelsen:

Oprettelse af regnskabsførende institution

Bogføringskreds
En bogføringskreds er det konkrete regnskab, som den regnskabsmæssige registrering foretages i.

Oprettelsen af nye bogføringskredse sker ved indsendelse af nedenstående blanket til Moderniseringsstyrelsen:

Oprettelse af bogføringskreds

Delregnskaber
Statslige institutioner skal selv foretage oprettelser/ændringer/lukninger af delregnskaber i SKS, jf. dog undtagelsen nedenfor angående delregnskaber, hvor der indgår lønkonti. 

Bemærk at enhver underkonto på finansloven skal have tilknyttet mindst et delregnskab.

Delregnskaber med hvor der indgår lønkonti 
Delregnskaber hvor der indgår lønkonti oprettes af Moderniseringsstyrelsen.

Du finder blanketten til oprettelse af et eller flere delregnskaber i elektronisk form nedenfor. Udfyld blanketten og send den til Moderniserings-styrelsen: modstoko@modst.dk 

For selvejende institutioner har Moderniseringsstyrelsen blanketter til diverse oprettelser og lukninger. Du kan finde blanketterne nedenfor. Udfyld blanketten og send den til Moderniseringsstyrelsen. 

Gå til blanket til lukning af delregnskab >>

Gå til blanket til oprettelse af delregnskab >>

Gå til blanket ændring af delregnskaber >>


Skal du oprette, ændre eller lukke flere delregnskaber, så gå videre til denne blanket >> (xls)


Læs om arbejdsgange, som har at gøre med oprettelse, ændring mv. i nummerstrukturen >> 

Vejledninger

Du finder her vejledningen om vedligehold af decentrale stamdata:

Søg i nummerstrukturen

Her kan du søge i nummerstrukturen >>