Statens udbudspolitik

Billede

 

Det er statens politik, at alle udbudsegnede opgaver skal udbydes med passende mellemrum med det primære formål at sikre, at de statslige opgaver bliver løst bedst og billigst. Konkurrenceudsættelse af statslige opgaver er ét blandt en række forskellige redskaber, som de statslige institutioner har til rådighed i deres arbejde med at sikre, at de statslige opgaver bliver varetaget på den mest effektive og hensigtsmæssige måde. Derudover vil konkurrenceudsættelse af udbudsegnede opgaver kunne medvirke til, at statsinstitutionen i højere grad kan fokusere på sine kerneopgaver.

Gå videre for at læse statens udbudspolitik (pdf)