Best Practice for Digitale Indkøb

Best Practice vejledningen for digital indkøbs- og fakturahåndtering giver konkrete forslag til, hvordan indkøbsprocessen kan foregå enkelt og effektivt.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der omfatter den samlede proces fra indkøbsbehov til betaling, og giver konkrete forslag til hvordan processen kan foregå enkelt og effektivt.

I den beskrevne proces forudsættes det, at der dels anvendes et indkøbssystem, der understøtter digital bestilling og godkendelse af indkøb, og dels at økonomisystemet er Navision Stat. Vejledningen kan benyttes uafhængigt af hvilket indkøbssystem, man benytter eller påtænker at anskaffe.

Procesbeskrivelsen i vejledningen tager udgangspunkt i de gældende system- og proceduremæssige rammer.

Desuden kan det anbefales at holde øje med hjemmesiden for IndFak.
 

Find inspiration og vejledning her

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet vejledning om best practice for digital indkøbs- og og fakturahåndtering:

Find vejledningen "Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering" her (pdf)