Indkøb i staten

Moderniseringsstyrelsen arbejder målrettet med at effektivisere indkøb i statens institutioner. Vi analyserer indkøbsprocesserne, indgår indkøbsaftaler og sikrer den systemmæssige understøttelse af indkøbsprocessen.

Det statslige indkøb udgør mere end en fjerdedel af de statslige institutioners drift. Effektive indkøb er derfor en rigtig god forretning for institutionerne.

Statens Indkøb i Moderniseringsstyrelsen varetager Statens Indkøbsprogram og indgår fællesstatslige og forpligtende indkøbsaftaler på vegne af staten. På Statens Indkøbs hjemmeside finder du blandt andet informationer om aktuelle udbud og fællesstatslige indkøbsaftaler. Hjemmesiden henvender sig til både indkøbsansvarlige og disponenter inden for staten samt nuværende og potentielle leverandører.

For at indkøb kan fungere effektivt og smidigt for institutionerne, arbejder Moderniseringsstyrelsen for at fremme digitale indkøb. Vi arbejder derfor med effektiv håndtering af e-fakturering, som både effektiviserer indkøbet i institutionerne og hos leverandørerne. For at institutionerne kan håndtere elektroniske fakturer bedst muligt, implementerer Moderniseringsstyrelsen Indkøbs- og Fakturahåndteringssystemet IndFak

Reglerne for, hvordan statens institutioner skal arbejde med indkøb, er beskrevet i Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV)