NemHandel

NemHandel stiller nye krav til modtagelse af elektroniske fakturaer i offentlige myndigheder.

Nye lovkrav til offentlige myndigheder

Med NemHandel skal myndigheder foruden det nye OIOUBL-fakturaformat kunne modtage de nye dokumenttyper, rykker og forretningskvittering. Det er frivilligt for leverandører, om de vil sende og modtage de to nye dokumenttyper. På den måde sikres det, at det er den enkelte virksomheds parathedsniveau, som bestemmer hvilke e-handelsprocesser, der kan gøres brug af.

Registrering i NemHandels-registeret

For at skabe fuldt overblik over de e-handelsprocesser, som den enkelte myndighed understøtter, skal myndigheden registrere de profiler, som myndigheden understøtter i NemHandelsregisteret. NemHandel-registeret er det sted, hvor vareleverandører har adgang til oplysninger om den myndighed, de handler med. Du kan læse mere om de forskellige NemHandels-profiler her. (pdf) Alle myndighedens aktive EAN-numre skal registreres i NemHandels-registeret. 

Ny infrastruktur

NemHandel gør det muligt at sende fakturaer sikkert over internettet. Dermed er det ikke længere nødvendigt, at den enkelte myndighed har en aftale med en serviceleverandør.