Lov om offentlige betalinger

Folketinget vedtog den 27. december 2003 Lov om offentlige betalinger m.v. (Lov nr. 1203 af 27/12 2003), fremsat af finansminister Thor Pedersen. Formålet med loven er at digitalisere den offentlige sektor med henblik på at gøre offentlige betalinger nemmere for borgere, virksomheder og myndigheder.

Loven består af tre initiativer:
  • NemKonto og NemBetalinger.
  • Sammenlægning af offentlige kontantkasser.
  • Indførelse af elektronisk fakturering.

Anden relevant lovgivning


I momsbekendtgørelsen kan man se, hvilke krav der er til en faktura. Bekendtgørelsens § 40 definerer de krav, der stilles til enhver fakturas indhold, og § 45 definerer de særlige krav, der stilles til en elektronisk faktura.