Best Practice

Vejledning til statens institutioner, der viser, hvordan e-fakturaer håndteres bedst.

Det vigtigste princip for at få fuldt udbytte af e-fakturering er, at de digitale oplysninger bruges både når man godkender, bogfører og betaler.

En best practice vejledning kommer først til sin ret, når de institutioner den er tiltænkt, finder den nyttig og bruger den til at optimere egne processer.

Flere gevinster

Ved bl.a. at udnytte Navision Stat bedre og tilslutte sig NemKonto vil flere institutioner kunne opnå en mere enkel, sikker og effektiv proces med fakturaerne.

  • Gevinster for bogholderi og regnskabsfunktion er fx:
  • Ingen print og flere indtastninger af samme fakturaer.
  • Kontering, hvor det giver mest værdi, dvs. før videregivelse fra disponent til bogholder.
  • Massebogføring ved et enkelt klik.
  • Masseekspedition frem for løbende ekspedition af enkelte fakturaer.
  • Mindre behov for manuel kontrol, da der bliver færre manuelle rettelser med risiko for fejl.

I tekst og vejledninger hvor Økonomistyrelsen fortsat nævnes, har Moderniseringsstyrelsen fremadrettet ejerskabet.

Læs mere om Best Practice for indkøbs- og fakturahåndtering

Find øvrigt materiale om e-fakturering og best practice i arkivet