Analyse af elektroniske leverandørfakturaer

KPMG Advisory (KPMG) gennemførte i 2004 en analyse for Finansministeriet for at afdække omfanget af offentlige systemløsninger, der på det tidspunkt understøttede et elektronisk indkøbs- og fakturaflow.

Undersøgelsen omfattede alle større økonomisystemer i det offentlige. Analysen konkluderede, at alle de undersøgte økonomisystemer var i stand til at modtage elektroniske fakturaer, godkende fakturaer, bogføre og efterfølgende foretage en betaling.

Læs KPMGs analyse 'Elektroniske leverandørfakturarer' (2004) (PDF) (pdf)
Se også KPMGs undersøgelse fra 2003 om håndtering af elektroniske fakturaer og effektiviseringsgevinster
Optimal betalingsformidling i den offentlige sektor (2003)