Årsrapporter i statenHvad er årsrapporter?


Årsrapporten (inklusiv eventuelle bilag) er den statslige virksomheds afrapportering af økonomiske og faglige resultater. Den indeholder en kort beretning, en målrapportering og en rapportering om det finansielle regnskab.


Hvordan læser jeg en årsrapport?


Det kan du se i vejledningen Knæk en statslig årsrapport (pdf) >> (pdf)

Her er anvisninger på, hvordan du læser og analyserer statslige årsrapporter inklusiv det finansielle regnskab. Vejledningen giver dig en metode til systematisk analyse og præsenterer dig for 16 nøgletal, der kommer bredt omkring i årsrapporten.


Hvem skal udarbejde en årsrapport?


Siden regnskabsåret 2003 har det været obligatorisk for alle virksomheder at udarbejde en årsrapport. Det gælder dog som udgangspunkt ikke departementer, med mindre de i betydeligt omfang har udadvendte og driftsmæssige opgaver.

Se reglerne for årsrapporter i regnskabsbekendtgørelsen >>

Nøgletal til brug for årsrapporter, kan du finde på
Personalestyrelsens hjemmeside >> 

Mulighed for dispensation.

Anmodning om dispensation kan kun ske gennem ressortdepartementet og skal sendes til Moderniseringsstyrelsens postkasse OES-Aarsrapp@oes.dk.

Anmodninger vedrørende årsrapporten for 2009 skal fremsendes til Moderniseringsstyrelsen inden mandag den 15. marts 2010 kl. 12.00.

Virksomhedernes årsrapporter


Du skal kontakte den enkelte virksomhed direkte, hvis du ønsker en papirversion af dens årsrapport.

Se årsrapporterne for 2006 her >>
Se årsrapporterne for 2007 her >>

Hjælpeværktøjer fra Moderniseringsstyrelsen


Moderniseringsstyrelsen systemunderstøtter en række af tabellerne i årsrapportens finansielle del (resultatopgørelse, balance mv.), de obligatoriske noter til balancen, samt størstedelen af nøgletallene i bilagsdelen med udvikling af nye rapporter i SKS-rapportering.