Kontaktpersoner

Hvis spørgsmål/kommentarer kontakt din kontaktperson

I Moderniseringsstyrelsens statsregnskabskontor er en række af opgaverne i relation til udarbejdelsen af statsregnskabet fordelt på kontaktpersoner i relation til de enkelte ministerområder.  

Ministerium

Kontaktperson
Statsregnskabskontoret

§ 5 Statsministeriet

Lasse Frisgaard Gunnersen
LAFRG@modst.dk
§ 6 Udenrigsministeriet Maj-Britt Kofoed
MKO@modst.dk
§ 7 Finansministeriet Søren Ring Hansen
SRH@modst.dk
§ 8 Erhvervs- og Vækstministeriet Lasse Frisgaard Gunnersen
LAFRG@modst.dk
§ 9 Skatteministeriet

Claus Ilg 
cil@modst.dk

§ 10 Økonomi- og Indenrigsministeriet

Anna Basse Jørgensen
ANJOR@modst.dk

§ 11 Justitsministeriet Søren Ring Hansen
SRH@modst.dk
§ 12 Forsvarsministeriet Jesper Bojsen
JBN@modst.dk
§ 15 Social- og Indenrigsministeriet

Anna Basse Jørgensen 
anjor@modst.dk

§ 16 Ministeriet for Sundhed og Ældre Joachim Grøndal Sangill
JOGRS@modst.dk
§ 17 Beskæftigelsesministeriet

Anna Basse Jørgensen 
anjor@modst.dk

§ 18 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Maj-Britt Kofoed
MKO@modst.dk
§ 19 Uddannelses- og Forskningsministeriet

Joachim Grøndal Sangill
JOGRS@modst.dk 

§ 20 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Søren Ring Hansen
SRH@modst.dk
§ 21 Kulturministeriet Anna Basse Jørgensen
ANJOR@modst.dk
§ 22 Kirkeministeriet Maj-Britt Kofoed
MKO@modst.dk
§ 24 Miljø- og Fødevareministeriet Søren Larsen
SOL@modst.dk
§ 28 Transport- og Bygningsministeriet Ingolf Busse
IBU@modst.dk
§ 29 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Ingolf Busse
IBU@modst.dk