Særlige rådgivere

Nedenfor kan du se oplysninger om de særlige rådgivere.

Billede med række af huse på en gade
I overensstemmelse med anbefalingerne i betænkning nr. 1537 af maj 2013 fra Udvalget om særlige rådgivere indeholder Moderniseringsstyrelsens hjemmeside en oversigt over de særlige rådgivere med oplysninger om
  • navn og titel
  • arbejdsfunktioner
  • relevant uddannelses- og beskæftigelsesmæssig baggrund
  • lønforhold.

Oversigten omfatter personer, som varetager funktionen som særlig rådgiver. Ansatte, som midlertidigt er fraværende pga. barselsorlov, sygdom, tjenestefrihed mv., indgår ikke i oversigten.

Aflønningen er omfattet af Statsministeriets regler af november 2016 om ansættelse af særlige rådgivere (pdf).

Læs i øvrigt Finansministeriets brev af 30. oktober 2013 om regeringens initiativer som følge af betænkning 1537 fra udvalget om særlige rådgivere.

Læs om lønoplysninger mm. for de særlige rådgivere her (pdf).

Standardkontrakten for særlige rådgivere er justeret. Du kan finde den her (docx).

Vejledning om ansættelse og opsigelse af særlige rådgivere finder du her (pdf).