Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

God arbejdsgiveradfærd

21.09.2015

Moderniseringsstyrelsen har opstillet et målbillede for god arbejdsgiveradfærd i staten.

Læs mere om god arbejdsgiveradfærd i staten

Personalejura

06.01.2014

Få viden om personalejura, find domme og kendelser samt svar på ofte stillede personalejuridiske spørgsmål.

Læs mere om personalejura

Rådgivning på arbejdsgiverområdet

02.01.2014

Moderniseringsstyrelsens rådgivning på arbejdsgiverområdet fokuserer på anvendelse og fortolkning mv. af Moderniseringsstyrelsens egne regler, herunder tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven med tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer samt overenskomster og aftaler mv., der er indgået af styrelsen selv.

Læs mere om rådgivning på arbejdsgiverområdet

Personaleadministrativ vejledning

PAV er Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrativ Vejledning. PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten og er derfor et væsentligt værktøj for personaleadministrationer i staten.

Læs mere i den Personaleadministrative Vejledning

Spørgsmål og svar

På denne side kan du finde svar på en række af de oftest stillede spørgsmål inden for Moderniseringsstyrelsens HR og personalejuridiske områder.

Læs mere i spørgsmål og svar

Moderniseringsstyrelsen har udviklet en række værktøjer og skabeloner, der kan hjælper jer i arbejdet med løn, ansættelsesforhold og personalepolitikken.