Vejledninger for regnskabsområdet

Her er samlet Moderniseringsstyrelsens vejledninger til regnskabsområdet.

Vejledning om årsafslutning 2017

Vejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af processen for årsafslutningen 2017.

Du kan finde vejledningen her (pdf) 

Vejledning om den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser

Vejledningen indeholder den regnskabsmæssige håndtering af hensatte forpligtelser.

Vejledningen findes her (pdf)

Vejledning om internt statsligt køb og salg

Vejledningen beskriver bogføring af internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser, som fra 1. januar 2017 skal bogføres på særlige konti, som er oprettet hertil i statens kontoplan.

Vejledningen findes her (pdf)

Vejledning om bevillingsafregning 2016

Vejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af tilrettelæggelsen af bevillingsafregningen 2016.

Du kan finde vejledningen her (pdf) 

Vejledning om årsafslutning 2016

Vejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af processen for årsafslutningen 2016.

Du kan finde vejledningen her  (pdf)

Kravspecifikation til regnskabsrapporter til hjælp for udarbejdelse af årsrapport 2016

Du kan finde kravspecifikationen her (pdf)

Vejledning om årsrapport 2016

Vejledningen træder i kraft, så den har virkning for årsrapport 2016.

Du kan finde vejledningen her (pdf)

Kravspecifikation til regnskabsrapporter til hjælp for udarbejdelse af årsrapport 2015

Du kan finde vejledningen her (pdf)

Vejledning om årsrapport 2015

Vejledningen træder i kraft så den har virkning for årsrapport 2015.

Du kan finde vejledningen om årsrapport 2015 her >>> (pdf)   

Du kan finde værktøj til tabel 21 i årsrapporten her >>> (xlsx)

Vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser (version 1.2)

Vejledningen beskriver 2 modeller, der kan anvendes til beregning af feriepengeforpligtelser, og som den enkelte virksomhed frit kan vælge mellem.

Vejledningen er opdateret pr. september 2012.  

Forskellen på den nyeste version (version 1.2) set i forhold til vejledningen fra 2010 er, at det er præciseret i den nye vejledning, at feriepengeforpligtelsen skal beregnes på baggrund af den feriegivende løn inklusiv eget pensionsbidraget. 

Du kan hente vejledningen om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser her (pdf) 

Du kan hente regneark for model 1 her (xls) 

Du kan hente regneark for model 2 her (xlsx) 

Vejledning vedr administration af lån og garantier (SAM)

Vejledningen beskriver den nærmere procedure for overdragelse af lån og garantier til Statens Administration.

Du kan hente vejledningen her (pdf)  

Vejledningen om den regnskabsmæssige håndtering af It-udviklingsprojekter

Vejledningen indeholder den regnskabsmæssige håndtering af IT-udviklingsprojekter.

Du kan hente Vejledningen om den regnskabsmæssige håndtering af It-udviklingsprojekter her (pdf)

Vejledning om håndtering af tilsagnsordninger

Vejledningen erstatter Økonomistyrelsens tidligere vejledning om budgettering og regnskabsføring af tilsagnsordninger på tilskudsområdet fra 2001.

Den nye vejledning indeholder ikke nye regler men systematiserer og samler gældende regler på området.

Du kan hente vejledning om håndtering af tilsagnsordninger her (pdf).

Vejledning om håndtering af donationer

Med virkning fra 1. januar 2011 kan donationer under 1 mio. kr. bogføres direkte i driften. Læs mere herom i Økonomistyrelsens vejledning om håndtering af donationer.

Du kan hente vejledning om håndtering af donationer her (pdf).

Knæk en statslig årsrapport

Her er anvisninger på, hvordan du læser og analyserer statslige årsrapporter inklusiv det finansielle regnskab. Vejledningen giver dig en metode til systematisk analyse og præsenterer dig for 16 nøgletal, der kommer bredt omkring i årsrapporten.

Du kan hente vejledningen Knæk en statslig årsrapport her (pdf).

Vejledning om håndtering af bunkning

Vejledningen gennemgår de nye regler for frivillig bunkning herunder håndteringen af de eksisterende bunker.

Du kan hente vejledning om håndtering af bunkning her (pdf).

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser

Samtlige departementer skal ifølge regnskabsbekendtgørelse (§§ 13-15 ) udarbejde en ministerieinstruks.

Formålet med ministerieinstruksen er dels at få beskrevet, hvorledes det samlede regnskabsansvar indenfor ministerområdet er fordelt på ministerområdets virksomheder, og dels at få beskrevet de opgaver departementerne varetager på regnskabsområdet som overordnet myndighed for ministeriets virksomheder.

Følgende forhold skal beskrives i ministerieinstruksen:

  • Ministerområdets forretningsområde og opdeling på virksomheder
  • Ministerområdets tilrettelæggelse af den overordnede regnskabsforvaltning
  • Tilrettelæggelsen af regnskabsgodkendelsen indenfor ministerområdet og formaliserede tilsyns- og kontrolfunktioner i forbindelse hermed

Vejledningen om udarbejdelse af ministerieinstrukser indeholder en nærmere gennemgang af ovenstående forhold.

Du kan hente vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser her (pdf).

Vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser

Samtlige virksomheder skal ifølge regnskabsbekendtgørelsen (§ 16-19) udarbejde en virksomhedsinstruks.

Formålet med virksomhedsinstruksen er dels at beskrive virksomhedens forretningsområde, og dels at beskrive hvordan virksomheden koordinerer opgaverne på regnskabsområdet mellem de regnskabsførende institutioner.

Vejledningen om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser indeholder en nærmere gennemgang af de forhold, der skal beskrives i virksomhedsinstrukserne.

Du kan hente vejledning om udarbejdelse af virksomhedsinstrukser her (pdf).

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledningen om udarbejdelse af regnskabsinstrukser indeholder en nærmere gennemgang af de forhold, der skal beskrives i institutionernes regnskabsinstrukser.

Du kan hente vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser her (pdf).I forbindelse med institutionernes overgang til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC) skal institutionens regnskabsinstruks opdateres, hvilket kan foretages ved at udarbejde et tillæg til regnskabsinstruksen.

Du kan hente Økonomistyrelsens paradigme til tillæg til regnskabsinstruks her (doc).

Vejledning om udarbejdelse af rejseafregninger

Når en tjenesterejse er afsluttet skal udarbejdes et rejseregnskab. Dette fremgår af Personalestyrelsens cirkulære om bestilling af tjenesterejser. Personalestyrelsens cirkulære indeholder imidlertid ikke nærmere retningslinier for, hvordan et sådant rejseregnskab skal udarbejdes. Dette er derfor beskrevet i "Om udarbejdelse af rejseafregninger", der indeholder en beskrivelse af 2 forskellige modeller til, hvorledes arbejdet med udarbejdelse af rejseafregninger kan tilrettelægges.

Vejledningen er udarbejdet af Økonimistyrelsen og udsendt i april måned 2005.

Du kan hente vejledning om udarbejdelse af rejseafregninger her.