Vejledninger på IT-området

Her er samlet Moderniseringsstyrelsens vejledninger på IT-området, se også vores indholdssider.

Se også hovedmenuen om God økonomistyring

Retningslinjer for udformning af it-aktstykker

Vejledningen indeholder en gennemgang af de oplysninger, der typisk skal medtaget i et aktstykke til Finansudvalget, hvori der søges om tilslutning til, at et givent it-projekt iværksættes.

Du kan hente retningslinjer for udformning af it-aktstykker her (pdf) 

Indbudgettering af risikopulje ifm. nye it-projekter 

Vejledningen indeholder en beskrivelse af principperne for indbudgettering af risikopulje i forbindelse med it-projekter, som er omfattet af Budgetvejledningen.

Du kan hente Indbudgettering af risikopulje ifm. med nye it-projekter her (pdf)  

Vejledning til statens Business Case-model

Vejledningen beskriver statens Business Case-model. Modellen skal anvendes i forbindelse med alle it-projekter i staten, hvor de samlede budgetterede udgifter til anskaffelse og udvikling udgør 10 mio. kr. eller derover.

Du kan hente vejledning til statens Business Case-model her (pdf) 

Vejledning om den fællesstatslige IT-projektmodel

Vejledning om den fællesstatslige IT-projektmodel

Vejledningen beskriver it-projektmodellens indhold og de krav den stiller til måden, hvorpå ministerierne planlægger og gennemfører it-projekter.

Du kan hente vejledning om den fællesstatslige IT-projektmodel her (pdf) 

Vejledning om Statens IT- projektråd

Vejledningen beskriver IT-projektrådets arbejdsgange i forhold til behandling af institutionernes it-projekter samt krav til institutionernes aflevering af information i den forbindelse.

Du kan hente Vejledning om Statens IT-projektråd her (pdf)