Vejledninger på bevillingsområdet

Her er samlet Moderniseringsstyrelsens og Finansministeriets vejledninger til bevillingsområdet.

Indhold: 

 
 

Vejledning om bevillingsafregning og resultatdisponering for 2012

Vejledningen udmønter reglerne omkring resultatdisponering og bevillingsafregning i Budgetvejledning 2011. De enkelte ministeriers departementer har ansvaret for at håndtere og tilrettelægge bevillingsafregningen for ministerområdets virksomheder og institutioner.

Du kan finde vejledningen om bevillingsafregning og resultatdisponering her (pdf)

Vejledning om ny konteringsgang for årsafslutningen 2012

Vejledningen indeholder en beskrivelse af de nye regnskabskonti, der skal bruges i forbindelse med bevillingsafregningen for 2012.

Du kan finde vejledningen om de nye regnskabskonti her (pdf).

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Den oprindelige vejledning blev udarbejdet medio 2007.

Du kan hente vejledningen for administration af den statslige huslejeordning fra 2011 her (pdf).

Vejledning om Ansvar for styring - Vejledning om styring fra koncern til institution

Vejledningen afløser vejledningen "Effektiv opgavevaretagelse i staten", fra 2003.

Du kan hente vejledningen om Ansvar for styring - Vejledning om styring fra koncern til institution her (pdf).

Vejledning om bevillingsafregning 2008 / 2009

Økonomistyrelsens vejledning om bevillingsafregning 2008 er også gældende for bevillingsafregningen 2009. 

Du kan hente vejledningen om bevillingsafregning 2009 her (pdf).

Du kan hente godkendelsesblanketten for 2009 her (doc).

Vejledning om prisfastsættelse

Formålet med vejledningen er at beskrive de beregninger, der skal danne grundlag for statslige institutioners herunder; prisfastsættelse af egne produkter og ydelser, og  prisfastsættelse på de ydelser, der produceres med henblik på salg vedrørende kommercielle aktiviteter, udarbejdelse af projektbudgetter for ikke-kommercielle aktiviteter samt andre indtægtsgivende aktiviteter; fastsættelse af afgifter og gebyrer.

Vejledningen er udarbejdet af Økonomistyrelsen, og udsendt i maj måned 2006. 

Du kan hente vejledningen om prisfastsættelse her.

Vejledning om forretningsgang for aktsykker

Vejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af forretningsgangen i forbindelse med folketingets behandlinger af aktstykker.

Du kan hente vejledningen om forretningsgang for aktstykker her (pdf).