Vejledninger på bevillingsområdet

Her er samlet Moderniseringsstyrelsens og Finansministeriets vejledninger til bevillingsområdet.

Retningslinjer for ministerbiler

De nærmere retningslinjer for statens ministerbilsordning fremgår af Moderniseringsstyrelsens retningslinjer fra marts 2015.

Du kan finde Moderniseringsstyrelsens brev til samtlige ministerier om ministerbilsordningen her >>>

Du kan finde Moderniseringsstyrelsens retningslinjer her >>> (pdf) (pdf)

Retningslinjer for udformning af bygge- og anlægsaktstykker  

Vejledningen indeholder retningslinjer for udformning af bygge- og anlægsaktstykker til Finansudvalget. 

Du kan hente vejledninger her >>>  (pdf)

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledningen indeholder en beskrivelse af regelsættet på bevillingsområdet. 

Du kan hente vejledningen her >>>  (pdf)

Vejledning om Ansvar for styring - Vejledning om styring fra koncern til institution

Vejledningen afløser vejledningen "Effektiv opgavevaretagelse i staten", fra 2003.

Du kan hente vejledningen om Ansvar for styring - Vejledning om styring fra koncern til institution her (pdf).

Vejledning om prisfastsættelse

Formålet med vejledningen er at beskrive de beregninger, der skal danne grundlag for statslige institutioners herunder; prisfastsættelse af egne produkter og ydelser, og  prisfastsættelse på de ydelser, der produceres med henblik på salg vedrørende kommercielle aktiviteter, udarbejdelse af projektbudgetter for ikke-kommercielle aktiviteter samt andre indtægtsgivende aktiviteter; fastsættelse af afgifter og gebyrer.

Vejledningen er udarbejdet af Økonomistyrelsen, og udsendt i maj måned 2006. 

Du kan hente vejledningen om prisfastsættelse her.

Vejledning om forretningsgang for aktsykker

Vejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af forretningsgangen i forbindelse med folketingets behandlinger af aktstykker.

Du kan hente vejledningen om forretningsgang for aktstykker her (pdf).