Vejledninger på bevillingsområdet

Her er samlet Moderniseringsstyrelsens og Finansministeriets vejledninger til bevillingsområdet.

Retningslinjer for udformning af bygge- og anlægsaktstykker  

Vejledningen indeholder retningslinjer for udformning af bygge- og anlægsaktstykker til Finansudvalget. 

Du kan hente vejledninger her >>>  (pdf)

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledningen indeholder en beskrivelse af regelsættet på bevillingsområdet. 

Du kan hente vejledningen her >>>  (pdf)

Vejledning om Ansvar for styring - Vejledning om styring fra koncern til institution

Vejledningen afløser vejledningen "Effektiv opgavevaretagelse i staten", fra 2003.

Du kan hente vejledningen om Ansvar for styring - Vejledning om styring fra koncern til institution her (pdf).

Vejledning om prisfastsættelse

Formålet med vejledningen er at beskrive de beregninger, der skal danne grundlag for statslige institutioners herunder; prisfastsættelse af egne produkter og ydelser, og  prisfastsættelse på de ydelser, der produceres med henblik på salg vedrørende kommercielle aktiviteter, udarbejdelse af projektbudgetter for ikke-kommercielle aktiviteter samt andre indtægtsgivende aktiviteter; fastsættelse af afgifter og gebyrer.

Vejledningen er udarbejdet af Økonomistyrelsen, og udsendt i maj måned 2006. 

Du kan hente vejledningen om prisfastsættelse her.

Vejledning om forretningsgang for aktsykker

Vejledningen indeholder en nærmere beskrivelse af forretningsgangen i forbindelse med folketingets behandlinger af aktstykker.

Du kan hente vejledningen om forretningsgang for aktstykker her (pdf).