Overgang til omkostningsregnskaber

I forbindelse med omkostningsreformen blev der udarbejdet en række vejledninger, til hjælp for institutionerne. Vejledningerne er i dag historiske men kan eventuelt bruges til inspiration eller referance.

Procesvejledninger


I tabellen herunder kan du finde vejledninger, der ikke længere er aktuelle, men alligevel kan have en interesse for din institution. Det kan f.eks. være de vejledninger, Økonomistyrelsen lavede i forbindelse med implementeringen af omkostningsreformen, eller vejledninger til FFL07.

Vejledninger til omkostningsregnskaber

Filtype
Procesvejledninger

(pdf) 

Procesvejledning nr. 1, Kortlægning (juni 2004) PDF (pdf)
Procesvejledning nr. 2, Klassifikation (juni 2004) PDF (pdf)
Procesvejledning nr. 3, Registrering (juni 2004) PDF (pdf)
Procesvejledning nr. 4, Værdiansættelsesprincipper (juni 2004) PDF (pdf)
Procesvejledning nr. 5, Åbningsbalancen (juni 2004) PDF (pdf)
Procesvejledning nr. 6, Overgang til drift (juni 2004) PDF (pdf)
Supplement til procesvejledning nr. 6 - Vejledning til udarbejdelse af regnskabsinstruks

Herunder kan du vælge at læse vejledningens enkelte afsnit:
PDF (pdf)
Procesvejledning nr. 7, Periode- og årsafslutning (december 2005) PDF (pdf)
Procesvejledning nr. 8, Årsrapporten (14. december 2005) PDF (pdf)
Øvrige (pdf)
Selvopsætningsvejledning til Navision anlægsmodul 3.6 (februar 2006) PDF (pdf)
Selvopsætningsvejledning til Navision lagermodul (juni 2004) PDF (pdf)
Notat vedr. opgørelse af feriepengeforpligtelser (6. juni 2005) PDF (pdf)
Regneark vedr. opgørelse af feriepengeforpligtelser (17. januar 2005) XLS (xls)
Notat vedr. opgørelse af skyldigt over/-merarbejde/flekstid i åbningsbalancen (17. januar 2005) PDF (pdf)
Økonomistyrelsens vejledning om ændring af bogføringskredse (februar 2005) HTML (htm)
Modelregnskab og åbningsbalance (juni 2003) XLS (xls)
Skabelon til dataindsamling ved implementeringsprocessen (juni 2004) XLS (xls)
Eksempel på dataindsamling ved implementeringsprocessen (juni 2004) XLS (xls)
Vejledning i uddata til regnskabsreformen (marts 2005) PDF (pdf)
Vejledning i uddata til regnskabsreformen, Bilag 1 Kravspecifikationer til Navision Stat og SKS (december 2006) PDF (pdf)
Vejledning til fejlrettelse af bogføring af den tilpassede balance (2007)
                  Bilag 2: Blandede bogføringskredse (XLS) (xls)
                  Bilag 3: Primoposteringer på resultatopgørelsen (PDF) (pdf)
                  Bilag 4: Bogføring af tilpassede balancer (PDF) (pdf)
                  Bilag 5: Rapporter til kontrol af bogføring af den tilpassede  
                             balance (PDF)  (pdf)
 pdf (pdf) (pdf)
Vejledning til regnskabsopfølgning 2007, 3. kvartal (2007) pdf (pdf)
Vejledning til regnskabsopfølgning 2007, 4. kvartal (2007) pdf  (pdf)

 

Øvrige vejledninger


I tabellen nedenfor kan du finde vejledninger til rapporter brugt ved forsøgsordningen, samt vejledninger og redskaber til omkostningsbaserede regnskaber.

NavnFiltype
Vejledninger til rapporter bevillingspiloterne

(pdf) 

Regnskabsrapporter i bevillingsforsøget (december 2006) pdf (pdf) (pdf)
Periode- og årsafslutning for bevillingspiloterne (dec. 2006) pdf (pdf) (pdf)
Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen(december 2006) (pdf)pdf (pdf)
Øvrige vejledninger
Selvopsætningsvejledning til Navision anlægsmodul 3.6 (februar 2006) PDF (pdf) (pdf)
Selvopsætningsvejledning til Navision lagermodul (juni 2004) PDF (pdf) (pdf)
Notat vedr. opgørelse af skyldigt over/-merarbejde/flekstid i åbningsbalancen (17. januar 2005) PDF (pdf) (pdf)
(pdf)