Driftsomkostninger

Dette mål viser hvor meget af institutionens samlede omkostninger der går til at udbetale løn for.

Nøgletallet er ikke så relevant for lønsumsstyrede institutioner, men for statsvirksomhederne kan det have værdi, da løn alt andet lige er blandt de største poster af deres udgifter.

 

Definition:      Her menes de samlede løn- og pensionsudgifters andel af de ordinære omkostninger. 
Grænser: Grænser
Statusgrundlag: Status for dette mål bygger på en analyse, der viser, at lønudgifterne udgør omkring 57,3 % af de samlede omkostninger.
Udfaldsrum: Dette mål kan antage værdier i intervallet fra 0 til 1 eller på anden måde mellem 0 og 100 %.
Tolkning: