Lønnens andel af driftsindtægter

Dette nøgletal minder om nøgletallet ”Lønnens andel af ordinære driftsomkostninger”, dog tages lønnens andel nu i forhold til indtægterne.

Dette mål bør bruges mere til at se på, om denne andel holdes konstant. Udgør lønnen for stor en andel, vil det kunne give problemer, hvis man skal ud og lave ny anskaffelser. Desuden kan det være med til at give en indikation af, i hvor høje grad institutionen kan påtage sig nye opgaver uden, at der medfølger øget finansiering.

Definition:  Her menes de samlede løn- og pensionsudgifters andel af de ordinære driftsindtægter. 
Grænser:  Grænser
Udfaldsrum: Dette mål kan antage værdier i intervallet fra 0 til 1  - eller sagt på en anden måde mellem 0 og 100 %, der her måles som 0 til 100 % af de samlede driftsindtægter.
Tolkning: Dette tal vil ikke være relevant for alle, men i tilfælde hvor institutionen har indtægtsvirksomhed, kan det have relevans for dem at holde øje med dette mål, da indtægtsniveauet formentlig vil afhænge af, hvor meget aktivitet man har haft på et givent område.