Økonomi

Indenfor økonomi har vi samlet to vigtige nøgletal: Lønnens andel af driftsomkostningerne og driftsindtægterne.

Spørgsmål og svar - find dit nøgletal

Hvor stor en andel udgør lønomkostningerne af de samlede driftsomkostninger?
Nøgletal: Andel af lønomkostninger af driftsomkostninger

  • Dette nøgletal giver udtryk for, hvor stort en andel af lønomkostninger, der dækkes af driftsomkostninger
  • Læs mere om nøgletallet

Hvor stor en andel udgør lønomkostningerne af de samlede driftsindtægter?
Nøgletal: Andel af lønomkostninger af driftsindtægter

  • Nøgletallet giver udtryk for, i hvilket omfang institutionen er i stand til dække lønomkostninger med de indtægter, de opkræver fra deres kunden (specielt relevant for institutioner med indtægtsdækkende virksomhed.
  • Læs mere om nøgletallet


Det vil på sigt være muligt at bruge begge mål til at lave en intern opfølgning på mål fra Personalestyrelsens informationssystem ISOLA.

Dette vil have den værdi, at det er muligt at dykke ned i real-time data i ØS LDV og se, hvor problemet ligger, hvis man i ISOLA har opdaget et problem i ens organisation.