Personale

Her finder du en samling af relevante informationer og spørgsmål, som er vigtige i forhold til den strategiske styring af personaleområdet.

Her finder du en samling af relevante informationer og spørgsmål, som er vigtige i forhold til den strategiske styring af personaleområdet. Den strategiske styring på personaleområdet er stadig et udviklingsområde for Moderniseringsstyrelsen.

Det tidligere Personalestyrelsen definerer centrale regler og krav på området, og vi påbegyndte derfor et samarbejde mellem dem og det tidligere Moderniseringsstyrelsen for at opnå de bedst mulige resultater for vores fælles kunder. Med oprettelsen af Moderniseringsstyrelsen er de to styrelser nu slået sammen - og samarbejdet vil bl.a. derfor blive yderligere intensiveret.

Pakken skal omfatte de væsentligste informationer på området, men også give input til styringsorienterede fokusområder. Idéen er, at informationerne i pakken skal fungere som indikatorer for eventuelle indsatser på personaleområdet, og ikke mindst sikre en tættere kobling mellem personale og økonomi.

Personale ØkonomiFraværTidOversigt

Indkatorer på personaleområdet er ikke helt så præcise i anvendelsen som de ”hårde” nøgletal i f.eks. anlægspakken. Dette skyldes, at der ikke er samme planlægningshorisont indenfor personaleområdet, som der er på anlægsområdet, grundet den allerede kendte afskrivningsprofil. Derimod vil denne pakke være en mulighed for at bruge disse mål som en puls over f.eks. personalesammensætningen, udfordringer ved skæv alderssammensætning eller lignende.