Årets budgetopfølgningsproces

Hvorfor er budgetopfølgningsprocessen vigtig?

Budgetopfølgningen følger op på, hvordan de faktiske omkostninger og de faktiske indtægter udvikler sig i forhold til de budgetterede indtægter og forbrug i en given periode. Opfølgningen tydeliggør anvendelsen af midler og kan tjene som input til justeringer i budgettet i de kommende år.

Det primære formål er at identificere risikoen for budgetoverskridelser og give centrale og decentrale budgetansvarlige overblik over, hvilke midler, der er til stede fremadrettet. Opfølgningen kan resultere i justeringer eller omfordelinger i budgettet, afhængig af situation og økonomi.

Skal budgetopfølgningen opfylde disse formål bedst muligt, kræver det en hensigtsmæssig og effektiv tilrettelæggelse af budgetprocessen. Generelt gælder det dog, at jo kortere tid opfølgningen tager, fra start til slut, jo mere valide prognoser. Derfor skal hvert led i opfølgningsprocessen overvejes i forhold til en optimering af processen og set i forhold til kvaliteten i opfølgningen.

Eksempelvis er der i nogle kommuner regler for, hvor mange uger prognosen maksimalt må være undervejs, fra det yderste led i det decentrale niveau starter budgetopfølgningen til at den samlede prognose modtages af fx økonomiforvaltningen.

Hvordan navigerer jeg rundt i budgetopfølgningsprocessen?

Det er muligt at klikke på hver boks i procesdiagrammet. Under hver boks i procesdiagrammet er der en beskrivelse af:

  1. hvorfor et delelement er relevant at have med i sin budgetproces
  2. særlige opmærksomhedspunkter, som de ansvarlige bør være sig bevidste, når de varetager den pågældende opgave.
Budgetproces OpfølgningLøbende opfølgningGennemgangNyt skønKvalitetssikringSamlet opfølgningNyt skønOmfordelingJustere budgetLedelsesinformationGodkendelseUdmeldingEvalueringNavision (PDF)Navision (PDF)Navision (PDF) (pdf) (pdf) (pdf)

Hvordan skal processerne anvendes?

Det er de færreste institutioner, der med fordel kan kopiere og implementere budgetlægningsprocessen direkte. Ofte vil der være behov for at tilpasse processen til de særlige styringsbehov og -hensyn, der kendetegner den enkelte institution. Det er fx ikke alle institutioner, der har mange decentrale enheder.

Der vil også være forskel på opfølgningen afhængigt af tidspunktet på året. Typisk vil opfølgningen tidligt på året være mindre dybdegående end ved en halvårsprognose. Også institutionens størrelse og kompleksitet i opgaveløsningen vil påvirke opfølgningsprocessen.

Det er op til den enkelte institution at vurdere, hvilke dele og hvordan de enkelte elementer i processen bliver anvendt.


Tilbage til årets budgetproces