Økonomistyring

Økonomistyring skal understøtte en effektiv opgavevaretagelse og målopfyldelse ved skabe give ledelsen gennemsigtighed i koblingen mellem aktiviteter og økonomi.

To kvindelige medarbejdere

En gennemsigtig og effektiv organisation forudsætter, at der er styring af centrale processer – at de er tilrettelagt hensigtsmæssigt både enkeltvis og i sammenhæng.

ØAV’en beskriver reglerne for den statslige økonomistyring, som knytter sig til mål- og resultatstyringen, grundbudgetter og udgiftsopfølgninger samt regnskabs-registrering af og gennemsigtighed i generelle fællesomkostninger. Du kan læse mere om alle emnerne via menuen til venstre.

På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside finder du under God Økonomistyring redskaber og inspiration til, hvordan du kan forbedre din institutions økonomistyring. På siden præsenteres ligeledes de projekter vi arbejder med for at understøtte og udvikle effektivitet og god økonomistyring i den offentlige forvaltning.

Gå til Moderniseringsstyrelsens hjemmeside.