Nummerstruktur

Slå op i nummerstrukturen på Moderniseringsstyrelsens nummerstrukturregister.

Arkivskabe

Hvert ministerområde er opdelt på virksomheder, regnskabsførende institutioner, bogføringskredse og delregnskaber i et regnskabsmæssige hierarki, der benævnes nummerstrukturen.
 
Nummerstrukturen sikrer, at regnskabsdata kan opsamles fra de lokale økonomisystemer i en form, der er identisk med den struktur, der anvendes på bevillingslovene og i statsregnskabet.

Blanketter til brug ved ajourføring af nummerstrukturen Ajourføringen af nummerstrukturen varetages af Moderniseringsstyrelsen på baggrund af indsendte oplysninger fra ministerierne.

Blanketterne findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside
 
Udskrift/søgning i nummerstrukturen
Alle oplysninger i nummerstrukturen er tilgængelige. Du finder oplysningerne her >>>

Yderligere information
Eventuelle tvivlsspørgsmål i relation til nummerstrukturen kan rettes til Moderniseringsstyrelsens nummerstruktur-team: nummer@oes.dk