Love

Herunder er angivet gældende love, der er henvist til i budgetvejledningen.

Benyt følgende genveje til at finde den ønskede lov:

Benyt linket til Retsinformation til højre på siden for at søge efter regulering i øvrigt. 

 

LBK nr. 1203 af 27. december 2003. Lov om offentlige betalinger m.v.

Du kan hente lov om offentlige betalinger her >>>

 

LBK nr. 3 af 7. januar 1977. Lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (Rigsrevisorloven)

Du kan hente lov om revision af statens regnskaber her >>> 

LBK nr. 4 af 7. januar 1997 Lov om statsrevisorerne

Du kan hente lov om statsrevisorerne her >>>

LOV nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen mv.

Du kan hente lov om statens regnskabsvæsen her >>> 

 

LBK nr. 616 af 1. juni 2010. Lov om landbrugsejendomme

Du kan hente lov om landbrugsejendomme her >>>

LOV nr. 934 af 20. december 1999 Lov om leje af erhvervslokaler mv. (erhvervslejeloven)

Du kan hente lov om leje af erhvervslokaler her >>>

 

LBK nr. 937 af 24. september 2009. Lov om planlægning

Du kan hente lov om planlægning her >>>

 

LBK nr. 963 af 11. august 2010. Lejeloven

Du kan hente lejeloven her >>>  

 

LBK nr. 966 af 14. oktober 2005. Merværdiafgiftsloven (momsloven)

Du kan hente merafgiftsloven her >>> 

 

LOV nr. 1333 af 19. december 2008. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Du kan hente lov om inddrivelse af gæld til det offentlige her >>>