Disponeringsregler

Læs nærmere om disponeringsreglerne i Budgetvejledningen.

Medarbejdere i Moderniseringsstyrelsen

Der er på denne side samlet en beskrivelse af bevillingssystemets grundlæggende opbygning samt og en beskrivelse af de rammestyringsprincipper, der danner udgangspunkt for den statslige udgiftsopfølgning.

Endvidere findes en beskrivelse af processerne omkring finanslovudarbejdelsen, herunder samspillet mellem aktørerne indenfor bevillings- og regnskabssystemet.

Herudover indeholder siden selve disponeringsreglerne i Budgetvejledningen 2014. Disponeringsreglerne er samlet under menupunkterne