Bevillingspublikationer

Find finanslove og statsregnskaber i Moderniseringsstyrelsens registre.

Gamle bøger i en bogreol

Du kan finde Finansministeriets bevillingspublikationer i Moderniseringsstyrelsens register for bevillingslove og statsregnskaber.

Registeret indeholder de offentliggjorte bevillingslove og statsregnskaber siden 1996.

I registeret findes publikationerne både som PDF-filer, der svarer til de trykte publikationer, og i en Internet-version til brug ved online søgning og opslag i publikationerne.