Bekendtgørelser

Her angives gældende bekendtgørelser, der er henvist til i budgetvejledningen og som fastlægger de grundlæggende principper for regnskabsaflæggelse og revision af statslige institutioner.

Benyt følgende genveje til at finde den ønskede bekendtgørelse:

 

Benyt linket til Retsinformation til højre på siden for at søge efter regulering i øvrigt.

Bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Bekendtgørelsen fastslår, at offentlige myndigheder skal sende og modtage regninger i elektronisk format - det såkaldte OIOUBL-format. Samtidig skal regninger, der sendes til den offentlige myndighed, opfylde bestemte krav med hensyn til indhold og format.

Du kan hente bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder her >>>

Bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Som led i selvejereformen underlægges de statsfinansierede selvejende institutioner det statslige regelsæt på bevillings- og regnskabsområdet med virkning fra 1. januar 2011.  

Regnskabsbekendtgørelsen omfatter derfor fra 1. januar 2011 både statsinstitutionerne og de statsfinansierede selvejende institutioner.

Du kan hente bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen her >>>  

 

Bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Bekendtgørelsen beskriver, hvad en OIOUBL elektronisk faktura skal indeholde.

Du kan hente bekendtgørelsen OIOUBL her >>>

bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen (historisk) her >>>
 

Bekendtgørelse nr. 993 af 7. oktober 2004 om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov
om offentlige betalinger m.v.

Bekendtgørelsen fastsætter, at §§ 6, 7 og 12 i lov om offentlige betalinger m.v. træder i kraft den 10. oktober 2004.

Du kan hente bekendtgørelsen om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om offentlige betalinger her >>>

 

Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 om revisionen af statens regnskaber m.m.

Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for Rigsrevisionens virksomhed og revisionen af statens regnskaber mv.

Du kan hente bekendtgørelsen om revisionen af statens regnskaber her >>>

 

Bekendtgørelse nr. 696 af 14. juli 2000 om afholdelse af eftersyn af likvide beholdninger, varebeholdninger og andre aktiver ved statslige institutioner m.fl.

Bekendtgørelsen fastsætter rammerne for Rigsrevisionens afholdelse af kasseeftersyn mv.

Du kan hente bekendtgørelsen om afholdelse af eftersyn af likvide beholdninger mv. her >>>