Strukturen i statens kontoplan 2011

  • Strukturen i statens kontoplan 2011 

Hovedprincipperne for strukturen i Statens kontoplan 2011 er følgende:

 

 

 

Kontoplanens strukturering og nummerering følger så godt som muligt klassificeringen af de forskellige regnskabsposter i årsrapporten for en almindelig institution.

 

Resultatopgørelsen er opdelt i tre grupper: 

  • Standardkonto 10-29 Driftsposter, hvor indtægter og omkostninger følger en traditionel driftsøkonomisk   resultatopgørelse. For omkostningsbaserede bevillinger budgetteres og regnskabsføres hovedsageligt på disse standardkonti.
  • Standardkonto 30-34 Overførselsindtægter, hvor skatter og andre indtægter uden modydelse registreres. Regnskabsføringen på disse standardkonti sker på samme måde som under de tidligere standardkonti 61-65 samt 76-77, der er blot sket en reduktion i antallet af konti.
  • Standardkonto 40-49 Overførselsudgifter, hvor tilskud og andre udgifter uden modydelse registreres. Regnskabsføringen på disse standardkonti sker på samme måde som under de tidligere standardkonti 51-55 samt 71-74, der er blot sket en reduktion i antallet af konti.

Balancen består af:

  • Standardkonto 50-69 Aktiver
  • Standardkonto 70-99 Passiver, hvor standardkonto 70-74 udgør egenkapitalen

Statens kontoplan 2012 anvender Navision Stat's model for sammentælling af regnskabsbegreber, som består af to konti (en fra-sum og en til-sum), hvor summen af saldi på konti i dette interval kan aflæses på en til-sum konto. Der må ikke konteres på fra-sum og til-sum konti. Institutioner, der ikke anvender Navision Stat, behøver ikke indarbejde disse fra-sum og til-sum konti i deres regnskabssystem. Ofte slutter en fra-sum konto med "0" i fjerde ciffer eller med "00" i tredje-fjerde ciffer, og en til-sum konto slutter ofte med "99" i tredje-fjerde ciffer.