Regnskabsaflæggelse

Læs nærmere om reglerne for regnskabsaflæggelse i staten.

Tre medarbejdere i Statens Administration
Der er under dette menupunkt samlet en beskrivelse af de statslige institutioners regnskabsaflæggelse og de forskellige typer regnskaber, der anvendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
 
Menupunktet er opdelt på følgende emner:  

De enkelte ministerier og styrelsers officielle regnskabsaflæggelse er baseret på regnskaberne i Statens Koncern System (SKS), mens resultatopgørelsen og opstillingen af balancen skal indgå som en del af de enkelte institutioners årsrapport.
 
Selve regnskabet for hele staten samles i statsregnskabet, der ifølge grundloven skal fremlægges for Folketinget senest seks måneder efter finansårets udløb.