Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Om ØAV

ØAV er et opslagsværk, der er specifikt orienteret mod økonomi- og regnskabsmedarbejdere i institutionernes økonomifunktioner.

ØAV indeholder dels det formelle regelsæt på økonomi- og regnskabsområdet i form af love, bekendtgørelser og cirkulærer og dels uddybende beskrivelser af regelsættet.

ØAV indeholder endvidere vejledningsmateriale til opstilling af bevillingslovene samt til inspiration for ministeriernes interne styring.

Aktuelt lige nu

Året gang   

Årets gang på økonomi- og lønområdet er samlet under årshjulet, hvor du kan finde kørselskalender for vores systemer og tidsfrister for afleveringsforretninger til Finansministeriet. 

Se væsentlige tidsfrister under årshjulet

 

Udarbejdelse af TB2014

Der lukkes for decentral indrapportering i Statens Budgetsystem d. 1. december 2014. 

Læs nærmere om tidsfrister her