Informationsmøde: Nye krav og værktøjer til statslige it-projekter

Kom til informationsmøde for projektchefer, økonomichefer og medarbejdere, der arbejder med it-projekter i staten.

Hør om de nye regler, krav og muligheder, der følger af Budgetvejledningen 2011 og af afrapporteringen fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter.

Ønsket om at professionalisere arbejdet med it-projekter har ført til nye regler i Budgetvejledningen 2011, nye krav til forberedelsen af større projekter og nye obligatoriske værktøjer i forhold til opfølgningen på it-projekter i de statslige institutioner.

På dette informationsmøde får du overblik over de nye krav og muligheder, og du hører om, hvad det nyetablerede Ministeriernes Projektkontor i Økonomistyrelsen kan tilbyde i form af uddannelse, rådgivning mv.

Målgruppe

Informationsmødet er relevant for projektchefer, økonomichefer og medarbejdere, der arbejder med økonomistyring og it-projekter i staten.

Indhold

De centrale temaer i informationsmødet vil være en generel introduktion til:

  • De centrale nye krav og regler til projekter (og økonomistyringen)
  • Den nye projektmodel og anvendelsen af de enkelte værktøjer og skabeloner
  • IT-projektrådets arbejdsform - og hvad er en risikovurdering og et review?
  • Andre ydelser fra Ministerienes projektkontor: Netværk, kurser, uddannelse, rådgivning, ny kompetanceudviklingsmodel for projektledere, optagelse i vurderingskorps, udlejning af projektledere mv.

Du får også mulighed for at stille os spørgsmål.

På informationsmødet vil du bl.a. møde vicedirektør Lars Frelle-Petersen, kontorchef Stinne Henriksen og medarbejdere fra Ministeriernes Projektkontor.

Tid og varighed

Mødet afholdes

  • Torsdag den 18. august 2011 kl. 14.00 - 16.00
  • Tirsdag den 23. august 2011 kl. 9.00 -11.00

Pris

Det er gratis at deltage i mødet, men tilmelding er nødvendig. Vi beder om, at hver institution højst tilmelder tre deltagere pr. dag.

Sted

Økonomistyrelsen
Landgreven 4
1017 København K