Om Moderniseringsstyrelsens kurser

Medarbejdere fra Statens Administration
Moderniseringsstyrelsen udbyder kurser, der primært henvender sig til statslige og selvejende institutioner. Kurser, seminarer og øvrige arrangementer finansieres på markedsvilkår med deltagerbetaling, da vi driver indtægtsdækket virksomhed. 

Læs vores forretningsbetingelser ved køb af kurser, seminarer o. lign.

Er I mange i en institution, som ønsker samme kursus, så tilrettelægger vi gerne et kursus kun for jer.

Læs om muligheden for et kursus kun for jer

Formålet med Moderniseringsstyrelsens kurser er dels at understøtte implementering af nye systemer, og dels kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, der skal anvende vores systemer og koncepter i hverdagen.

Vi vil gerne bidrage til, at Moderniseringsstyrelsens kunder er i stand til at bruge vores systemer effektivt og udnytte mulighederne fuldt ud.

Se vores aktuelle kursusudbud