Kursus: RejsUd - Systemadministrator

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til dig, der skal vedligeholde og administrere rettigheder i rejse- og udlægsafregningssystemet RejsUd. Vi anbefaler at du deltager i kurset tidligst én måned før RejsUd tages i brug i din institution.

Arbejder du i fx en selvejende institution, der overvejer at tage RejsUd i brug, kan du benytte kurset til at få et indblik i systemets muligheder og funktionalitet.

Deltagerforudsætninger

Det er en forudsætning, at du har kendskab til din institutions regnskabsinstruks og interne forretningsgange i forbindelse med rejseafregning. Det er en fordel, at du har kendskab til din institutions regnskabsmæssige opsætning i Navision Stat.

Formål

Formålet med kurset er at give dig et indgående kendskab til, hvordan du opretter, vedligeholder og ændrer rettigheder i RejsUd samt til, hvordan disse opsætninger påvirker den daglige anvendelse af systemet.

Indhold

Undervisningen er baseret på oplæg og praktiske øvelser i RejsUd.
 
På kurset gennemgår vi følgende emner:

  • Generelt om RejsUd
  • Brugeradministration
  • Dimensioner
  • Udgiftstyper
  • Kreditkorttransaktioner og rejsetransaktioner
  • Diæt- og kørselssatser
  • Overførsel af data til Navision Stat, Skat og datavarehuset ØS LDV
  • Avanceret rapportering
  • Hjælpefunktioner.

Kurset er baseret på dialog, aktive deltagere og mindreøvelser.

Deltagerantal

Maks. 12 personer

Varighed

1 dag kl. 9.00-16.00
(Prisen fremgår af beskrivelsen i Campus)

Tilmelding

Vi har pt. ikke udbudt nogen aktiviteter inden for dette emne