Kursus: Opstilling af årsrapporten - en workshop

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der er budget- og regnskabsmedarbejder, og som skal deltage i den praktiske del af udarbejdelsen af en omkostningsbaseret årsrapport. Det er en forudsætning, at du har et basalt kendskab til principperne bag det omkostningsbaserede regnskab og kontoplanens opbygning. Det vil være en fordel, hvis du har orienteret dig i Moderniseringsstyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport (pdf) forud for kurset.

Formål

Formålet med workshoppen er: 

 • at du bliver bekendt med de krav, der stilles til årsrapporten
 • at du med udgangspunkt i egen institution prøver at opstille den finansielle del af en omkostningsbaseret årsrapport
 • at du prøver at udvælge resultatmål til analyse.

Fokus vil være på den finansielle del af årsrapporten, herunder noter til regnskabet og punkter, som kræver særlig afrapportering.

Kursisterne bedes medbringe følgende

 • Årsrapporten for 2010 for din egen institution
 • Resultatkontrakt for 2011 for egen institution
 • Udtræk af balance for perioden 01.01.2011 til 31.12.2011 fra institutionens økonomisystem
 • Oversigt over årets bevægelser på anlægsaktiver fordelt på anlægsbogføringsgrupper (Hvis institutionen bruger Navision Stat medbringes følgende rapport: Anlæg – bogført værdi 01, Anlægsdatofilter: 01-01-11 – 31-12-11, Gruppetotaler: Anlægsbogføringsgruppe)
 • Lommeregnere
 • Evt. bærbar computer

Indhold

På kurset gennemgår vi følgende emner:

 • Krav til årsrapportens indhold i tekst og tal
 • Krav til udfyldelse af målrapporteringsafsnittet
 • Kravspecifikation til de omkostningsbaserede tabeller
 • Gennemgang og udfyldning af tabellerne i de finansielle afsnit af årsrapporten for egen institution
 • Eksempler på brug af SKS-data til regnskab og tabeller
 • Kort om årsrapportens øvrige kapitler

Kurset afvikles som en workshop.

Deltagerantal

Maks. 12-14 pers.

Varighed

1 dag kl. 9.00 - 16.00