Kursus: Momsregler i staten

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til dig, der arbejder i økonomiforvaltningen i en statsinstitution, og som ønsker et grundlæggende kendskab til momsreglerne, herunder Finansministeriets særlige regelsæt på området.

Deltagerforudsætning

Det er en forudsætning, at du har et elementært kendskab til bogføringsprincipper.

Formål

Formålet med kurset er at give dig kendskab til de gældende momsregler, såvel regler for told-moms som statsmoms. Kurset vil omfatte de grundlæggende momsregler med fokus på købs- og salgsmoms, herunder bogføring af moms samt sandsynliggørelse og indberetning af moms.

Indhold

På kurset vil vi gennemgå følgende emner:

 • Afgrænsning af momspligt
 • Momspligtige aktiviteter
 • Momsfrie aktiviteter  
 • Aktiviteter uden for momsloven
 • Særlige forhold
 • Handel indenfor ressortministeriet
 • Tilskud 
 • Undervisning  
 • Ingen eller begrænset fradragsret, fx repræsentationsudgifter  
 • Moms ved handel med udlandet
 • Udlejning af medarbejdere
 • Kontering og sandsynliggørelse af moms
 • Registrering, angivelse og betaling

Deltagerantal

Maks. 22 personer

Varighed

1 dag kl. 09.00 - 16.00