Kursus: Momsregler i den selvejende sektor

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til dig, der arbejder i økonomiafdelingen i en selvejende institution, og som ønsker et grundlæggende kendskab til momsreglerne. Det er en forudsætning, at du har et elementært kendskab til bogføringsprincipper.

Formål

Kurset har til formål at give dig kendskab til de gældende momsregler for de selvejende institutioner, såvel regler for told-moms som UVM-moms. Kurset vil omfatte de grundlæggende momsregler med fokus på momsfrie og momspligtige aktiviteter.

Indhold

På kurset vil vi gennemgå følgende emner:

 • Generelt, sammenhæng mellem toldmoms og UVM-moms
 • Toldmoms
 • Momspligtige aktiviteter, gennemgang af praksis og eksempler
 • Momsfrie aktiviteter, herunder levering af varer og ydelser i nær tilknytning hertil
 • Øvrige aktiviteter
 • Afregning af salgsmoms
 • Formelle krav til registrering, del-registrering, fakturering mv.
 • Fradragsret - herunder delvis fradragsret
 • Orientering om grænseoverskridende køb og salg
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • UVM-moms
 • Gennemgang af ordningen
 • Begrænsninger, IV-aktiviteter 
 • Særlige forhold vedr. investeringsgoder, køb fra udlandet mv.
 • Fordeling på toldmoms og UVM-moms

Deltagerantal

Maks. 22 personer

Varighed

1 dag fra kl. 9.00 -16.00