Kursus: Grundlæggende regnskabsforståelse for ØSC-medarbejderen

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til dig, der arbejder med regnskabs- og bogholderiopgaver i Økonomiservicecentret (ØSC) i Statens Administration.

Formål

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende viden om regnskabsprincipper og -regler.

Kurset giver dig grundlag for at få udbytte af øvrige kurser om regnskab og økonomi, herunder bl.a. kurserne Omkostningsregnskabet i praksis samt kurserne Navision Stat: Anlægsbogholderi (grundlæggende og udvidet) m.fl.

Indhold

Kurset er opdelt i to: Formiddagen omhandler basal bogføring og regnskabets opbygning, og eftermiddagen omhandler øvrige emner vedr. grundlæggende regnskabsforståelse. Vi anbefaler, at alle deltager i hele kurset, men du kan efter nærmere aftale med din teamleder vælge udelukkende at deltage i eftermiddagens program fra kl. 12.15. 

9.30: Basal bogføring
– for medarbejdere med behov for gennemgang af basal bogføring.

 • Regnskabets opbygning:
  • Resultatopgørelse, balance, sammenhæng mellem resultatopgørelse og balance
  • Grundlæggende om bogføringsprincipper (debet og kredit)
  • Diverse eksempler på bogføring af indtægter, udgifter, anlæg mv.
  • Øvelser i tilsvarende transaktioner

11.30: Frokost 

12.15: Grundlæggende regnskabsforståelse

 • De overordnede rammer for regnskabet
  • Finanslovens opbygning og sammenhæng til regnskabet
  • Hovedkonti, underkonti – bogføringskredse og delregnskaber
  • Bogføring af bevilling
 • Regnskabets opbygning
  • Resultatopgørelse, balance, sammenhæng mellem resultatopgørelse og balance
  • Statens kontoplan
  • Kort introduktion til udgifts- og omkostningsbaseret regnskab
 • Sammenhæng mellem udvalgte moduler i Navision
  • Finans – Debitormodulet
  • Finans – Kreditormodulet
  • Finans – Anlægsmodulet
  • Finans – Bankmodulet
 • Gennemgang af logiske kontroller og sammenhænge, som bl.a. Rigsrevisionen har fokus på
  • Fortegn på henholdsvis indtægts- og udgiftskonti
  • Fortegn på henholdsvis aktiv- og passivkonti
  • Hensættelser
  • Afskrivninger og nedskrivninger
  • Resultatdisponering (over-/underskud, bogføring heraf og effekten af kørslen ”Nulstil finans”)
  • Afstemninger og saldospecifikationer
  • Sammenhæng til ØSC’s månedlige Afstemnings- og specifikationstjekliste

Kl. 16.00: Kurset er slut

Deltagerantal

Maks. 20-22 personer

Varighed

1 dag kl. 9.30 – 16.00