Navision Stat 5.2 - Anlægsbogholderi, Udvidet - for ØSC-medarbejderen

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der er regnskabsmedarbejder i Økonomiservicecentret, og som arbejder med anlægsaktiver i Navision Stat. Kurset tager udgangspunkt i Navision Stat 5.2.

Deltagerforudsætninger

For at du får det bedste udbytte af kurset, forudsættes det, at du har kendskab til anlægsregistrering i Navision Stat, eller at du har deltaget i enten kurset ”Navision Stat 5.1 – Anlægsbogholderi grundlæggende” eller kurset ”Navision Stat 5.2 – ØSC Grundlæggende Anlægskursus. Det vil også være en fordel for dig, at have praktisk erfaring med anvendelse af anlægsmodulet og håndtering af anlægsaktiver i Navision Stat.

Formål

Formålet med kurset er at give dig en dybere forståelse af korrekt håndtering af anlægsaktiver i Navision Stat. Du får indsigt i de væsentligste regler for håndtering af anlægsaktiver, og du vil få gennemgået løsninger af en række konkrete problemer, som ofte opstår i arbejdet med anlægsaktiver i Navision Stat.

Indhold

På kurset vil vi bl.a. gennemgå følgende emner:

 • Grundlaget for håndtering af anlægsaktiver
  • Regler
  • Det omkostningsbaserede regnskab
  • Flytning af likviditet i forhold til bevægelser på anlægsaktiver
 • Gennemgang af udvalgte områder af anlægsregistreringen
  • Ekstraanskaffelser
  • Annullering eller ompostering?
  • Omposteringskladden og opsplitning af anlæg
  • Håndtering af fejl på komplekse, lineært afskrevne anlægsaktiver
  • Afstemningsdifferencer mellem finansmodulet og anlægsmodulet.

Vi vil uddybe flere af de gennemgåede emner med praktiske øvelser, mens andre vil blive gennemgået på et mere overordnet plan.

Deltagerantal

Maks. 14 personer

Varighed

1 dag kl. 9.00-16.00