Kursus: Administration af læring med Campus

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der arbejder i en HR-afdeling, og som enten varetager eller skal varetage administration af læring i Campus.

Deltagerforudsætninger

Det er en forudsætning, at du har et grundlæggende kendskab til arbejdet i en HR-afdeling. Det er desuden en fordel, at du har deltaget i kurset Introduktion til Campus eller har tilsvarende viden.

Formål

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende indføring i administration af læring i Campus. Efter kurset kan du varetage de respektive administratorroller i eget ministerområde og herunder fungere som intern Campus-konsulent over for slutbrugerne (medarbejdere, ledere og instruktører).

Indhold

På kurset vil vi bl.a. gennemgå følgende emner:

  • Opbygning og distribution af læring 
  • Tilmelding til læring
  • Lederens rolle
  • Administraton af læring
  • Vedligeholdelse af brugerprofiler
  • Notifikationer og rapporter

Kurset er et praktisk orienteret brugerkursus, og vi uddyber flere af emnerne med øvelser i systemet.

Deltagerantal

Maks. 12-14 personer

Varighed

2 dage kl. 9.00-16.00
(Prisen fremgår af beskrivelsen i Campus)

Tilmelding

Vi har pt. ikke udbudt nogen aktiviteter inden for dette emne