Registrering af din tilmelding

Du er først tilmeldt Moderniseringsstyrelsens kurser, når kurset fremgår af dine "Igangværende aktiviteter" i Campus, og du har modtaget en ordrebekræftelse pr. mail.

Når du har tilmeldt dig et kursus eller lignende, er du først sikker på at være tilmeldt, når arrangementet fremgår af fanebladet "Aktiviteter" i Campus og er synlig under "Igangværende".
Du skal være logget på systemet for at se disse oplysninger.

Du vil desuden modtage en ordrebekræftelse pr. mail, som dannes automatisk af Campus.

Hvis din tilmelding ikke fremgår af "Igangværende aktiviteter", beder vi dig kontakte kursusadministrationen.

OBS: Hvis du er tilmeldt en aktivitet, hvor der er et deltagergebyr, så vil din organisation/arbejdsgiver først modtage en faktura på din deltagelse efter at aktiviteten er gennemført.

Du kan læse forretningsbetingelserne for deltagelse i Moderniseringsstyrelsens kurser her