Registrering af din tilmelding

Du er først tilmeldt Moderniseringsstyrelsens kurser, når kurset fremgår af "Mine tilmeldinger" i Campus, og du har modtaget en ordrebekræftelse.

Når du har tilmeldt dig et kursus eller lignende, er du først sikker på at være tilmeldt, når arrangementet fremgår af fanebladet "Aktiviteter" i Campus. Du skal være logget på systemet for at se disse oplysninger.

Du vil desuden modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail. Ordrebekræftelsen dannes automatisk af systemet.

Hvis din tilmelding ikke fremgår af "Aktiviteter", beder vi dig kontakte Moderniseringsstyrelsen.