E-fakturering

Offentlige myndigheder modtager kun elektroniske fakturaer. Alle leverandører til det offentlige skal bruge elektronisk fakturering.

1.december er det slut med at modtage fakturaer i OIOXML

Det gamle fakturaformat, OIOXML, udfases for at gøre plads til NemHandel.

Pr. 1. december 2011 er de offentlige myndigheder forpligtet til at modtage i et nyt format OIOUBL samt at overholde transportstandarden OIORASP.

Transportstandarden OIORASP gør det muligt at udveksle forretningsdokumenterne gratis, sikkert og pålideligt over Internettet og formatet OIOUBL gør det muligt at digitalisere hele forretningsprocessen fra ordreafgivelse til fakturabetaling.

OIORASP og OIOUBL er en samlet betegnelse for NemHandel.

Læs nærmere om NemHandel her