OK13 - Tillid og Samarbejde

Fokus på tillid og samarbejde

Medarbejdere i Statens Administration

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har ved OK 13 aftalt at igangsætte et  projekt om tillid og samarbejde på de statslige arbejdspladser. Formålet med projektet er at bidrage til, at de statslige arbejdspladser kan øge kvaliteten, effektiviteten og trivslen ved at bruge et tillidsfuldt samarbejde til at skaber en bedre og mere fleksibel opgavevaretagelse. 
 
Projekt har følgende omdrejningspunkter:

  • Indsamle viden og erfaringer fra forskning og best practice vedrørende tillid og samarbejde  
  • Indsamle viden om effekten af indsatser for tillid og samarbejde.
  • Igangsætte relevante initiativer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med at fremme tillid og samarbejde


Læs om projektet i forhandlingsprotokollatet (pdf).

Seminar: Erfaringer med udfordringer og muligheder i forhold til tillid og samarbejde
Den 17. marts 2016 blev der afholdt et seminar, hvor syv statslige arbejdspladser, der deltager i projektet, kunne udveksle erfaringer om udfordringer og muligheder i arbejdet med tillid og samarbejde.

Det blev blandt andet belyst, hvordan man får et enkelt projekt til at få betydning for hele arbejdspladsen. I forbindelse med seminaret har en journalist fra OAO skrevet tre artikler, som med udgangspunkt i konkrete arbejdspladsprojekter belyser udfordringerne i forhold til tillid og samarbejde, samt konkrete eksempler på løsningsmuligheder.

Artikler om tillid og samarbejde på statslige arbejdspladser

Mere information om arbejdspladsprojekterne
I kan få mere viden om projekt Tillid og Samarbejde, herunder om status og erfaringer fra de enkelte arbejdspladsprojekter, ved henvendelse til Kontoret for Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling movan@modst.dk
 

Nyhedsbrev om projekt om tillid og samarbejde

Syv statslige arbejdspladser skaber tillid og samarbejde (pdf), oktober 2015


Inspiration til tillid og samarbejde

Læs pjecen 'Inspiration om tillid og samarbejde' (pdf), hvor I finder eksempler på konkrete initiativer og erfaringer med at øge tillid og samarbejde.